Koučování a personalistika

Koučink (coaching) představuje vedení koučovaného k dosahování žádoucích cílů. Je to profesionální vztah a metoda, která pomáhá vytvářet výsledky, které člověka naplňují v jeho osobním a profesionálním životě.

Z hlediska naší filozofie je koučink usnadňováním pozitivní změny zlepšováním myšlení a jednání, které vedou ke štěstí.

Naše koučování tedy

 • objevuje rezervy, potenciál člověka pro úspěšnou práci a šťastný život,
 • pro zvolené cíle vytváří strategii postupu,
 • formuluje plán tréninku nebo opravné akce,
 • při tom asistuje, motivuje a podporuje,
 • analyzuje výsledky a těžkosti, které brání štěstí.

Naše personální činnost vychází z filozofie života a pozitivního obrazu člověka, respektuje holistický, tj. celostní pohled na jedince (jednota těla, duše a ducha) a chápe práci a zaměstnání jako důležitou složku šťastného života – práce má být radostí, má být příjemná, člověka naplňující a prostřednictvím seberealizace v ní má jedinec chápat a cítit její smysl. K těmto ideálům je třeba alespoň směřovat.

Naše aktivity jsou zacílené především na organizace a firmy, kterým nabízíme:

 • Najít nebo vybrat nového zaměstnance na jakoukoli pracovní pozici
  Zn. záruka kvality
 • prověřit stávající zaměstnance
  Zn. znamení loajality
 • zlepšit organizaci práce, zkvalitnit komunikaci a řízení na všech úrovních
  Zn. zdroj efektivity
 • zlepšit atmosféru ve firmě/podniku, minimalizovat konflikty a založit dobré mezilidské vztahy
  Zn. tajemství rozvoje
 • realizovat školení managementu a/nebo dalších zaměstnanců
  Zn. síla vědění
Nahoru